Sabaton.cz

Interview– Joakim Brodén by Chris Cave

Autor: | 28. 03. 2014 07:56 | 5405 zobrazení |

Překlad od Jany =)

I recently had a few moments to chat with Joakim Brodén of the Swedish band Sabaton. Check it out below.

Nedávno jsem měl příležitost krátce si promluvit s Joakimem Brodénem ze švédské kapely Sabaton. Přečtěte si níže, o čem jsme spolu mluvili.

Starting off how did Sabaton start? How did you all meet?

Jak vůbec Sabaton vznikl? Jak jste se dali dohromady?

Joakim: We started our in March 1999 in the same way as I guess most metal bands start out when they’re started by teenagers, we liked the same kind of beer, music and kept running into each other at parties. The lineup has obviously changed a bit since then, and some of the people involved in the beginning weren’t even around for the first year.
Pär and I have been playing together in Sabaton for 15 years now and since I write almost all the music and Pär and I usually write the lyrics together I guess the core of the band is still very much intact.

Joakim: Začalo to v březnu 1999, řekl bych, že stejným způsobem, jakým začínala většina metalových kapel, když je zakládají teenageři. Měli jsme rádi stejné pivo a stejnou hudbu a potkávali jsme se na různých akcích. Jasně, že se sestava od té doby trošku změnila, pár lidí, co se zapojili na začátku, tam už po prvním roce nebylo. Pär a já hrajeme spolu v Sabaton už 15 let, já skládám naprostou většinu hudby a spolu s Pärem píšeme texty, a řekl bych, že jádro skupiny je pořád velice soudržné.

Sabaton has a new album called “Heroes” coming out here soon. What can you tell us about the album?

Sabaton chystá nové album s názvem „Heroes“, které by už mělo brzy vyjít. Co nám o něm můžeš říct?

Joakim: To be honest I really dislike the idea of musicians telling people about their own albums since I firmly believe that it’s up to the listener and not the creator to judge and describe an album.
I can however reveal that it is clearly a “Sabaton Album” and that I’m very proud of how it turned out.

Joakim: Abych pravdu řekl, já opravdu nemám rád, když muzikanti povídají lidem o svých albech - jsem pevně přesvědčený, že je to na posluchačích, a ne na autorech, aby album posoudili a zhodnotili. Každopádně ale můžu prozradit, že půjde o čistě „Sabatonové album“ a jsem opravdu pyšný na to, jak to dopadlo.

What was the writing/recording process like for “Heroes”?

Jak probíhalo skládání a nahrávání alba?

Joakim: Not much has changed in this department from our previous albums, I write the music, mostly alone, sometimes with another band member or even another friend/musician and do pre-productions of all the songs. After that we all hit the studio and record it while Pär and I focus on the lyrics and sort of tie thing together from there.

Joakim: V tomto směru se oproti předchozím albům moc nezměnilo. Já skládám hudbu, většinou sám, ale občas taky s dalšími členy kapely nebo nějakým jiným kamarádem hudebníkem, a taky dělám předprodukci všech písní. Pak jdeme všichni do studia a nahrajeme muziku, Pär a já mezitím pracujeme na textech a dáváme prostě všechno dohromady.

Which two songs on the album are your personal favorites? Which song do you think will get the best reaction out of the fans?

Které dvě písně z alba máš ty osobně nejradši? A která píseň bude mít podle tvého názoru největší ohlas u fanoušků?

Joakim: It’s impossible for me to make that choice now so close to the album recording and it’s quite like asking a parent to pick their favorite child.
And when it comes to the fans/the listener, I really think it’s up to them to decide for themselves

Joakim: Takhle krátce po nahrání alba je pro mě nemožné si vybrat. A vůbec, tohle je něco jako ptát se rodiče, které ze svých dětí má nejradši. A co se týká fanoušků a posluchačů, opravdu si myslím, že je to na nich, aby si vybrali.

You fellas are about to set foot on US soil to tour with Iced Earth, and the guys in REVAMP, correct? How do you guys feel about that?

Chystáte se vkročit na americkou půdu, připravujete turné s Iced Earth a kluky z Revamp, je to tak? Jaké jsou vaše pocity?

Joakim: I’m really looking forward to it since we haven’t been on the road for a few months and also since I really like both the other bands both musically and personally. We’re all tired of studio and promotion work by now, it’s time we hit the road where we belong again!

Joakim: Už se na to opravdu moc těším, je to už pár měsíců, co jsme byli naposledy na turné a taky mám obě kapely moc rád, po hudební i osobní stránce. Už jsme všichni unavení z práce ve studiu a z promo akcí, je nejvyšší čas znova vyrazit tam, kam patříme - na turné!

Originally Sabaton is from Sweden. How do you guys feel about leaving Sweden to come to the states?

Sabaton má svůj původ ve Švédsku. Jak se cítíte, když máte Švédsko opustit a přijet do USA?

Joakim: Considering the total population of Sweden is smaller than the population of NYC we’re quite used to traveling abroad by now so I’m looking forward to leave the cold Swedish climate behind and get my hands on some of your fine micro-brewery beer!

Joakim: Když si vezmu, že celé Švédsko má míň obyvatel než New York City, je pro nás už dost obvyklé, že jezdíme do zahraničí, a teď se už vážně těším, že vypadnu ze studeného švédského podnebí a dám si něco z vašich skvělých malých pivovarů.

What is the Swedish music scene like? I’m sort of curious, is it different from the music you hear in The United States? Or about the same?

Jaká je vůbec švédská hudební scéna? Jsem dost zvědavý, je to tam hodně jiné než hudba, kterou můžeš slyšet v USA? Nebo je to skoro stejné?

Joakim: Dude, we got ABBA!!!

Joakim: Člověče, my máme Abbu!!!

What is one thing about Sabaton that only you would know?

Je něco - aspoň jedna věc - ohledně Sabaton, co víš jen ty?

Joakim: I don’t think there’s any single thing about us that only I know actually.
There are a few things that only a few know of course, and we’d very much like to keep it that way since you tend to do a couple of stupid things when you’re young and a lot of alcohol involved if you know what I mean, haha.

Joakim: Nemyslím, že by byla nějaká jedna věc, kterou vím jen já. Jasně, je tu pár věcí, o kterých neví skoro nikdo, a my bychom byli moc rádi, aby to tak zůstalo. Máš tendenci nadělat spoustu blbostí, když jsi mladý a je v tom taky hodně alkoholu… haha, víš, o čem mluvím, ne?

What is your opinion on album piracy? Which side do you take on it?

Jaký je tvůj názor na pirátství v hudbě? Na jaké jsi straně?

Joakim: Which side do you think? If we spent several months without income to write an album, pay a lot of money to record it and produce it and then somebody thinks it’s ok to download it?
I don’t believe in suing people only because they downloaded our music though, and since there’s a lot of free legal music streaming services out there I don’t really see the point of music piracy any more.

Joakim: Jak to myslíš, na jaké straně? Jako že když jsme skládáním alba strávili spoustu času bez jakéhokoliv výdělku, zaplatili fůru peněz, abychom ho vydali, a pak si někdo myslí, že je to v pořádku, když si ho stáhne? Nemyslím si, že by měli být lidi souzení jen za to, že si stahují hudbu, a vzhledem k tomu, že je tady spousta různých legálních kanálů k šíření hudby, fakt už nevidím hudební pirátství jako nějaké důležité téma.

Last question, what do you think makes Sabaton stick out? What makes you guys worth listening too?

Poslední otázka - čím je podle tebe Sabaton tak výjimečný? Proč vás lidi tak rádi poslouchají?

Joakim: A friend of ours once said: You can hear influences from a lot of other bands in Sabaton, but nothing sounds like Sabaton. I think that sums it up quite nicely.

Joakim: Jeden náš kamarád kdysi řekl: V hudbě Sabaton je slyšet vliv spousty jiných kapel, ale žádná nezní jako Sabaton. Myslím, že je to celkem výstižné.

Komentáře

Přidat komentář

Created by Sabra & Golem ©2015